contact whatsapp

הבלוג לדיני עבודה -

הריון, לידה והורות

לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה חל איסור להפלות עובדות בהריון ועובדות שעוברות טיפולי פוריות. בנוסף, חוק עבודת נשים מעניק הגנה לעובדת מפני פיטורים בשל הריון, לידה וטיפולי פוריות וכן מחמת היעדרויות הנובעות מסיבות אלה. נציין כי כדי לקבל היתר לפיטורי עובדת בתקופה המוגנת יש לפנות לממונה על חוק עבודת נשים.

(באתר המשרד תמצאו מאמר מקיף בנושא החוק והתקנות לגבי טיפולי פוריות לעיונכם.

_______

זכויות עובדת שעוברת טיפולי פוריות – תיקון 61 לחוק עבודת נשים

תיקון 61 לחוק עבודת נשים משווה למעשה בין התנאים של עובדת העוברת טיפולי פוריות לאלה של עובדת בהריון ומאפשר לה היעדרות של עד ארבעים שעות בשנה לשם הטיפולים ללא ניכוי משכרה. 

 לדף תיקון מס' 61 לחוק עבודת נשים (6.2.2019)

_______

17 באוגוסט, 2021

עורך דין חוייב לשלם פיצוי בסך 180,393 ש"ח הכולל את השלכות פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק

עובדת שהועסקה כמזכירה במשרדו של של עורך דין עתרה לבית הדין לעבודה כי פוטרה אחרי שהיא הודיעה שהיא בהריון וזאת בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק עבודת נשים. העובדת התקבלה לעבודה בחודש מרץ 2017, יצאה לחופשה של כחודשיים ממנה חזרה לעבודה והמשיכה לעבוד במשרד עד לפיטוריה בתאריך 30.1.2018.

המעסיק טען  שחוק עבודת נשים לא חל על היחסים בין הצדדים כי העובדת לא עבדה מעל 6 חודשים ברצף ולכן עמדה לו הזכות לפטר אותה. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בראשות השופטת השופטת אסנת רובוביץ – ברכש, לא קיבל את טענת המעסיק שכן, בין השאר, במכתב הפיטורים עצמו צויין כי העובדת עבדה מעל 6 חודשים. לפיכך בית הדין מתייחס לכל התקופה שבה עבדה המזכירה כתקופה רציפה.

בית הדין קבע כי המעסיק לא הצליח להוכיח שהפיטורים של העובדת לא היו קשורים להריון שלה וכי היתה סיבה לגיטימית אחרת לפיטורים.

לפיכך פסק בית הדין שעל המעסיק לשלם לעובדת הפרשי שכר בגין פיטורים ללא היתר לפי חוק עבודת נשים, בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, הפרשות, דמי חופשה ודמי הבראה בגין תקופת איסור הפיטורים ובסה"כ 180,000 ש"ח כולל הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

[סע"ש 57818-11-18]

________

28 ביולי,2021

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים ציווה על בנק המזרחי להחזיר עובדת שפוטרה על רקע הורות בניגוד לחוק

העובדת התקבלה לעבודה בבנק המזרחי ביוני 2018 בתפקיד "טלר מתנייד" לתקופת ניסיון של 36 חודשים. לאורך תקופה זו הועסקה המבקשת בסניפים שונים של הבנק במרחב יהודה. בשנים 2019 ו-2020 נרשם במשוב הערכת העובדים של העובדת כי היא עבדה בהתאם למצופה ומעבר. במשוב של שנת 2021 צויין כי העובדת נעדרת פעמים רבות בשל טיפול בילד בימים של בידוד בשל התפרצות הקורונה ולפיכך הוחלט שלא להאריך את העסקתה. משמעות הדבר שהיא מפוטרת.

העובדת הגישה תביעה לבית הדין בבקשה לסעד זמני לביטול החלטת הבנק להפסיק את עבודתה היות והיא נגועה באפליה אסורה.

בית הדין האזורי בירושלים, בראשות השופט עמיצור איתם, קיבל את טענות העובדת וקבע כי "בשורה התחתונה אנו סבורים שלא עלה בידי הבנק להרים את הנטל, ולו לכאורה, לגבי הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה". לפיכך הורה לבנק, בצו, להחזיר בשלב זה את העובדת למקום עבודתה.

[סע"ש 21974-06-21]

_______

23 ביוני, 2021

חברה נתבעה לפצות עובדת בהריון שפוטרה בתקופת הקורונה בטענה שפוטרה ללא אישור הממונה

מפסק דין זה ניתן ללמוד שאי הכרת החוק אינה פוטרת מעונש. המקרה שהיה כך היה, עובדת שהועסקה במחלקת החשבונות של חברה טענה כנגד מעסיקתה בין השאר שנשלחה לחל"ת ואח"כ פוטרה בהיותה בהריון וזאת בניגוד לס' 9 לחוק עבודת נשים הקובע כי אין לפטר עובדת בהריון בטרם יצאה לחופשת לידה והורות ללא היתר משרד העבודה והרווחה. לשאלת השופט השיב המעסיק שלא הכיר את החוק. בית הדין קבע שלמרות שהמעסיק לא ידע על החובה לקבל היתר לפיטורים ולמרות שהפיטורים לא נעשו בגלל שהעובדת היתה בהריון, בכל זאת הופר החוק ולעובדת מגיע פיצוי (אם כי מופחת). בסה"כ נקבעו לתובעת פיצויים בגובה  98,262 ש"ח כולל שכ"ט עו"ד.

 [סע"ש 31946-10-20]

_______

20 ביולי, 2020

פיצוי לא ממוני ופיצוי אבדן הכנסה ע"ס 80,944 ש"ח נפסקו לעובדת שפוטרה שלא כדין בתקופת טיפולי פוריות

העובדת שעבדה בחברה להקמת תשתיות מים, ביוב וניקוז בדרום הארץ עברה טיפולי פוריות ולא נעדרה בתקופת הטיפולים מהעבודה. העובדת פוטרה מבלי שהמעסיק פנה לממונה על חוק עבודת נשים לקבל אישור לפיטורים. העובדת פנתה תחילה לממונה על חוק עבודת נשים והודיעה על פיטוריה בתקופת טיפולי פוריות. בתגובה שלחה המרכזת הודעה לחברה המעסיקה והעתק לעובדת כי חל איסור לפטרה. בעלי החברה בכל זאת התעקשו על הפיטורים.

העובדת פנתה לבית הדין לעבודה בתביעה בה טענה שפיטורים אלו אינם חוקיים ותבעה מלבד הפרשים על פיצויי פיטורים והפקדות לקרן הפנסיה גם פיצויים על הפרת חוק עבודת נשים הכוללים פיצוי שאינו ממוני וכן פיצוי על אבדן הכנסה בשל פיטורים אלו. החברה טענה בתגובה שלא ידעה על טיפולי הפוריות לפני הפיטורים.

לאחר בחינת האירועים ובהסתמך על פסיקה קודמת ובין השאר הפסיקה התקדימית החדשה בעניין טיפולי פוריות, קבע בית הדין האזורי כי, "מאחר שטרם מועד פיטוריה התובעת היתה מצויה בהליך טיפולי, כלומר "בתקופת הטיפולים", הרי שחלות עליה ההוראות הקבועות בסעיף 9(ה)(1) לחוק עבודת נשים,לרבות הצורך בקבלת היתר הממונה לפיטורים. … ומשלא פנתה הנתבעת (החברה) פעם נוספת לבקש היתר לפיטורי התובעת מהממונה, אזי פיטוריה של התובעת נעשו שלא כדין ובניגוד להוראות חוק עבודת נשים". בפסק הדין נקבע לזכות התובעת בנוסף להפרש פיצויי פיטורים ותשלום לקרן פנסיה, גם פיצוי בגין אובדן הכנסה ופיצוי בגין נזק לא ממוני והוצאות משפט – בסה"כ כ-100,000 ₪.

[סע"ש 45742-03-17]

_______

8 ביוני, 2020

פיצוי של 106,000 ש"ח לעובדת שפוטרה שלא כדין בתקופת טיפולי פוריות

העובדת, הנדסאית אדריכלות במקצועה, עבדה בעסק קטן של בני זוג שנקלע לקשיים כלכליים. בספטמבר 2017 היא עברה טיפול במסגרת סדרת טיפולי פוריות, שלאחריו שהתה בביתה בחופשת מחלה. אז התקשרה אליה בעלת העסק לשאול לשלומה ומהשיחה השתמע שהיא יודעת על טיפולי הפוריות שעוברת העובדת.

לאחר חודש קיבלה העובדת מכתב שבו מסבירה בעלת העסק שהיא נאלצת לפטר את העובדת במסגרת צמצומים. העובדת לא התנגדה לפיטורים וביקשה שיעבירו לה את הכספים המגיעים לה בגין זכויותיה הסוציאליות אך לא נענתה. בדצמבר 2017 עברה העובדת טיפול נוסף, ההריון נקלט והיא ילדה.

משבעלי העסק לא נענו לבקשותיה במשך למעלה משישה חודשים, פנתה העובדת לביה"ד ותבעה אותם בגין פיטורים שלא כדין ולפיצוי בגין אובדן השתכרות וזכויות סוציאליות.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בראשות השופט דורון יפת קבע כי "על פי חוק עבודת נשים היה על הנתבעים לפנות לקבלת היתר לפיטורי התובעת בתקופה המוגנת." השופט אף  הסביר את הטעם לדרישה זו: "למעשה, במקרה של עובדת המצויה בהליך טיפולי, החשש הוא מפני פיטוריה לא רק בשל היעדרות ולא רק בשל ירידה בתפקוד כתוצאה מהטיפולים אלא גם בשל כך שהמעסיק "מבין" שאם ההליך הטיפולי יעלה יפה, הוא לא יוכל לפטר אותה במשך תקופה ארוכה למדי…" –  מתקופת ההריון ועוד חופשת הלידה וב-60 יום שלאחריה. בסופו של יום נפסק כי על בעלי העסק לשלם לעובדת סכום הגבוה מ-106,000 ש"ח, מהם 78,783 ש"ח פיצוי בעד אבדן השתכרות ו5,000 ש"ח בגין פיטורים שלא כדין.

[סע"ש 14345-04-18]

_______

29 במרץ, 2019

פסק דין תקדימי – עובדים ועובדות שאינם נעדרים מהעבודה בתקופת טיפולי פוריות מוגנים מפני פיטורים במשך כל תקופת הטיפולים

העובדת, מאמנת התעמלות אמנותית, פוטרה מעבודתה במועדון קבוצת ספורט בזמן שהיא עברה טיפולי פוריות. וזאת לאחר שהתקבל אישור של הממונה על חוק עבודת נשים, לפיטוריה. העובדת לא הסכימה עם החלטת הממונה על חוק עבודת נשים והגישה ערעור על ההחלטה לבית הדין האזורי לעבודה. בית הדין קיבל את הערעור ופסק לזכות העובדת. החברה והממונה ערערו לבית הדין הארצי. בית הדין הארצי גם הוא פסק לטובת העובדת.

בית הדין הארצי קבע, תוך קבלת עמדת "שדולת הנשים" שחוות דעתה הוגשה לתיק, כי "יש לפרוש על עובדים שאינם נעדרים מעבודה במהלך הטיפולים הגנה רחבה ככל האפשר" וקבע, תוך פירוט דברי ההסבר לחוק, כי פירוש נכון של נוסח החוק, מעניק לעובדים ולעובדות בטיפולי פוריות שלא נעדרו מעבודתם הגנה לשלוש תקופות "לפי המאוחר" – בתקופת הטיפולים, בתקופה של 150 ימים לאחר תחילת טיפולי הפוריות ובתקופה של 150 ימים לאחר תחילת טיפולי ההפריה החוץ-גופית ובלבד שצברו וותק של שישה חודשים בעבודה.

[ע"ע 4333-11-19]

_______

16 בנובמבר, 2019

עובדת שפוטרה בתקופת טיפולי פוריות תקבל פיצוי של למעלה מ 78,000 ש"ח

עובדת שעבדה במכון יופי טענה שפוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים, מבלי לפנות לממונה על חוק עבודת נשים לצורך קבלת היתר לפיטורים. העובדת הועסקה מספר חודשים, עדכנה את המעסיקים אודות טיפולי הפוריות ומספר ימים לאחר מכן פוטרה ללא שימוע בטענה שאין לחברה עבודה בשבילה. ביה"ד, בראשות השופטת עידית איצקוביץ, קבע כי לתובעת מגיע פיצוי של שכר מלא כולל זכויות סוציאליות בגין 9 חודשי הריון (שנקלט), הפסד דמי לידה ושכר וסוציאליות עבור 60 יום לאחר תום חופשת הלידה. (סה"כ כ- 48,000 ₪) וכן פיצוי על פיטורים שלא כדין בסך 20,000 ש"ח וסכומים נוספים עבור תנאים סוציאליים ושכר טרחת עו"ד.

[סע"ש 24564-12-16]

_______

18 בפברואר, 2019

מוכרת שפוטרה בשיחת טלפון בזמן היותה בהריון תפוצה בסך של 76 אלף שקל ובהם גם פיצויים בשל אי הודעה מוקדמת והיעדר שימוע 

התובעת עבדה למעלה מארבע שנים כמוכרת בחנות נעליים ופוטרה בשיחת טלפון בהיותה בהריון. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בראשות סגנית הנשיאה הדס יהלום, קיבל את התביעה וקבע כי על הנתבעת לפצות את העובדת לא רק בגין פיטוריה כאישה בהריון על פי הקבוע בחוק עבודת נשים, אלא גם בגין סכומים שנוכו משכרה ולא הועברו לקרן הפנסיה וחלקו של המעסיק בתגמולים, פיצויי פיטורים שלא שולמו לה, דמי הודעה מוקדמת ופיצוי בגין היעדר שימועסה"כ 76,667 ש"ח ועוד שכ"ט עו"ד.

[סע"ש 26397-05-17]

_______

14 בינואר, 2019

אולפנה תשלם כ-51 אלף ש' בשל סירובה לשבץ בעבודה מורה אחרי חופשת לידה   

לפי פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה ירושלים, בראשות סגן הנשיא כאמל אבו קאעוד, התובעת, שהועסקה כמורה למתמטיקה באולפנה, סורבה להתקבל חזרה לעבודתה לאחר חופשת לידה. טענות התובעת בדבר אפליה מחמת הורות ולידה נדחתה אך נקבע שהנתבעת הפרה את חוק עבודת נשים לפיו חלה חובה להחזיר עובדת לעבודתה לאחר חופשת הלידה "… הימנעותה (של הנתבעת) מהמשך העסקתה כמוה כפיטורים לכל דבר ועניין. "  לכן, הנתבעת חוייבה לשלם לתובעת מלבד פיצויי פיטורים ופיצוי על פיטורי עובדת בהריון, גם פיצוי בלתי ממוני…" בסך הכל נקבעו לעובדת פיצויים בסך 51,482 ש"ח.

[סע"ש 35922-05-16]

_______

לקט עדכוני החקיקה והפסיקה באתר משרד עורכות הדין, נופר בר, מהווים את תמצית הדברים בלבד ומתמקדים בנושאים הקשורים ביחסי עובד-מעסיק. פסקי הדין המלאים מתפרסמים במאגר המשפטי של אתר "נבו " וניתן למצוא אותם שם על פי מספר התיק.

המאמרים והמידע בידיעון זה ובאתר המשרד מספקים מידע ראשוני בלבד, הנכון למועד פרסומו, ואין הוא מהווה תחליף לייעוץ משפטי. לבירור מקרים פרטיים מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בדיני עבודה.

דילוג לתוכן