contact whatsapp

הבלוג לדיני עבודה -

זכויות בני זוג עובדים 2/2

החלטתם להרחיב את המשפחה, מהן זכויות בן הזוג לאם היולדת? האם מותר לשני ההורים לצאת יחד לחופשת לידה? האם מותר לפטר את בן הזוג שלוקח חופשת הורות? ועוד… מאמר שני בסדרה

אפריל, 2021

דיני העבודה מקנים מגוון זכויות לשני בני הזוג העובדים בכוונה לאפשר להם לאזן בין המחוייבות למשפחה לבין המחוייבות לעבודה, וכן לשמור על מקום עבודתם ולהבטיח את בטחונם הכלכלי.

בספר החוקים של מדינת ישראל לא קיים חוק אחד המאגד בתוכו את כלל זכויותיהם של בני זוג עובדים. בסדרת מאמרים זו נעשה ניסיון לרכז את הסעיפים מהחוקים השונים, המתייחסים לבני זוג עובדים, תוך התמקדות בדיני עבודה, לכדי יחידה אחת.

במאמר הראשון בסדרה התייחסנו לחוקים ופסקי דין בדיני עבודה לגבי מקרים החלים בשלבים הראשונים בחיים המשותפים של בני זוג ובהם התפטרות עקב מעבר למגורים משותפים, ימי חופשה לרגל הנישואים וכן הזכות לימי מחלה לטיפול בהורים. במאמר השני, כאן, נרכז את החוקים והפסיקה בדיני עבודה המתייחסים לזכויות בני הזוג העובדים שהחליטו להרחיב את המשפחה וכוללת את תקופות ההריון והלידה ואת תקופת ההורות.

המאמרים באתר המשרד מתייחסים לנושא הזכויות של בני זוג עובדים באופן כללי. אם יש לכם שאלות לגבי מקרים פרטיים אל תהססו לפנות אלינו ישירות בכל עת בדוא"ל: nufarb@nbar-law.co.il  או בשיחת טלפון 054-4465055.

"תכליתו הנורמטיבית של סעיף 4 לחוק השוויון (חוק שוויון הזדמנויות בעבודה) מכוונת לקידום השותפות בין העובדת והעובד באחריותם ההורית והמשפחתית, ובתרומה לשוויון המהותי בין נשים וגברים בחברה בכללותה, לרבות בחיי העבודה. לשם הגשמתן של מטרות אלה, העניק המחוקק לאב העובד זכויות אשר מלכתחילה הוקנו לאם העובדת…" [נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, השופטת נילי ארד. [ע"ע 547/08 ע״ע 293/09  ע״ע 488/09, 2013]

זכויות בן הזוג העובד בתקופת ההריון והלידה

  1. היעדרות מהעבודה – ככלל, על פי חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג) זכאי בן הזוג העובד, במקרים מסויימים, לנצל עד 7 ימים מימי המחלה שנצברו לו ולהיעדר מהעבודה על מנת ללוות ולתמוך בבת הזוג בתקופת ההריון. היעדרות זו מותנית בקבלת אישור רפואי לנחיצותו של בן הזוג בתקופה זו במקרים המפורטים בתקנות לחוק כדלקמן:
  • היעדרות מעבודה לליווי אישה לבדיקות וטיפולים הקשורים להריון שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר;
  • היעדרות מהעבודה לליווי אישה במקרה של הפלה (אך לא יותר מ 24 שעות מתום ביצוע ההפלה)
  • היעדרות מהעבודה לליווי ותמיכה בבת זוג התלויה בעזרת הזולת לביצוע בדיקות וטיפולים וזאת גם אם אין הדבר כרוך בסיכון חייה או חיי העובר.

כבדרך אגב יצויין כאן כי בתקופת טיפולי פוריות, שלא כמו בתקופת ההריון, הזכאות להיעדרות מהעבודה עומדת אך ורק לעובדת או לעובד העוברים טיפולים אלה ואינה עומדת לבני הזוג העובדים. בסוף מאמר זה תמצאו קישור למאמר מקיף בנושא זכויות עובדים בתקופת טיפולי הפוריות.

  1. חופשת לידה
  • החוק מתיר לבן.ת הזוג העובד.ת להיעדר מהעבודה בשל נוכחות בלידה. זמן הלידה מחושב מתחילת הופעת צירי הלידה ועד 24 שעות לאחר תום הלידה;
  • מהיום שלאחר יום הלידה רשאי בן הזוג להיעדר מהעבודה עד 5 ימים. שלא כמו רוב מדינות ה-OECD במדינת ישראל לא מדובר בחופשה בתשלום. ימי חופשה אלה יקוזזו אם מימי החופשה שצבר וימי מחלה שמגיעים לו.

זכויות בן הזוג העובד לחופשת הורות

זכאותו של בן הזוג לחופשה לאחר הלידה תלויה בזכאותה של האם היולדת לחופשת לידה. אם היא אינה עובדת למשל אז בן הזוג אינו זכאי לצאת לחופשת לידה.

להבדיל מרבות ממדינות ה-OECD, בישראל זכאית האם לתגמול מלא עבור ימי חופשת הלידה ב-15 השבועות הראשונים לאחר הלידה.

לאחר ששת השבועות הראשונים של תקופת הלידה וההורות שהאם היולדת חייבת לנצל, היא רשאית להעביר את הזכות לחופשה בשאר השבועות שעומדים לזכותה, לבן זוגה. העברת הזכות מותנית בכך ששני בני הזוג עומדים בתנאי הזכאות לדמי לידה, ושהעובדת הועסקה במשך חצי שנה לפחות לפני הלידה. במצב זה, על פי חוק הביטוח הלאומי, העובד שהחליף את בת זוגו בחופשת הלידה זכאי לקבל דמי הלידה, במקומה, לפי משכורתו.

בחוק נקבע שבן הזוג מחליף את האם בטיפול בילד ולכן אין אפשרות לשני בני הזוג לצאת לחופשה יחדיו אלא אם כן ויתרה בת הזוג על דמי הלידה בעד השבוע האחרון שעבורו היא זכאית לקבלם. כך, בני הזוג יכולים לשהות יחד בחופשת הלידה אך זאת לשבוע אחד בלבד.

האם אפשר להאריך את חופשת ההורות?

ככלל, כמו העובדת היולדת, כך גם בן הזוג שיצא לחופשה שלאחר הלידה זכאי להמשיך את החופשה לאחר 15 השבועות הראשונים של החופשה שעליהם זכאים לתשלום דמי לידה. הארכת החופשה לאחר הלידה מוגבלת עד למלאת שנה אחת לרך הנולד. החופשה בתקופת הארכה זו היא ללא תשלום (חל"ת). מימוש זכות זו לחל"ת מותנה במספר תנאים ובהם ותק העובד במקום עבודתו וכן שבת הזוג, היולדת, חזרה לעבודה.

כדאי לדעת שבמקרים מסויימים בן הזוג זכאי לממש את מלוא חופשת הלידה. מקרים אחרים מתנים את המשך החופשה באישור של המעסיק. אי לכך, יש לבחון את העמידה בתנאים השונים בכל מקרה לגופו, לכן כדאי לפנות לעו"ד המתמחה בדיני עבודה כדי לברר את זכויותיך.

הזכות ליום עבודה מקוצר (שעת הורות) לבן הזוג העובד

בסעיף 4 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, הנזכר לעיל, נקבע כי הזכויות בקשר להורות המוענקות לאם העובדת הנהוגים במקום עבודתה יוענקו גם לאב העובד. החוק מתייחס לשתי זכויות בפרט: א. הזכות ליום עבודה מקוצר (שעת הורות) לאם היולדת וב. הזכות להיעדרות בשל מחלת הילד. (נפרט זכות זו בהמשך.)

הזכות לשעת הורות ניתנת לעובדים במשרה מלאה בלבד. המשמעות של ניצול זכות זו היא תשלום יום עבודה מלא עבור יום עבודה הקצר בשעה. זכות זו מתחילה מתום חופשת הלידה ומסתיימת לאחר 4 חודשים. הזכות ליום עבודה מקוצר ניתנת לפיצול בין בני הזוג – הורה אחד מנצל זכות זו מספר פעמים בשבוע וההורה השני מנצל את הזכות בימים אחרים או חלוקה של הזכות לכל אחד מן ההורים למשך מספר שבועות. לא ניתן לממש את הזכות בכפל על ידי שני בני הזוג יחד.

מה לגבי תנאי ההעסקה וזכויות סוציאליות של בן הזוג בחופשה לאחר לידה?

האיסור על פי החוק חל גם לגבי הרעת תנאים, (כמו למשל קיצוץ המשרה או הורדת שכר) וכמו לאם היולדת, זכויותיו הסוציאליות כמו הפרשה לפנסיה, לפיצויים ולקופות גמל, של האב שמימש את זכותו לחופשת הורות בתשלום נשמרות, אף הן, ובלבד שעבד אצל אותו מעסיק לפחות שישה חודשים לפני ההריון של בת זוגו. יצויין שמי שמממש את הזכות לחופשת הורות בתשלום חייב להפריש את חלקו לקרנות והקופות השונות בהתאם.

האם מותר להעסיק עובדת או עובד בזמן חופשת הלידה?

על המעסיק חל איסור לדרוש מעובד או עובדת הנמצאים בחופשת לידה לעבוד במהלך החופשה.  לדוגמה פסק דין שניתן לאחרונה (05/2020). במקרה זה מדובר עובדת שבתפקידה האחרון שמשה כמנהלת חשבונות תבעה את מעסיקה בין השאר בגין הפרת חוק עבודת נשים בכך שאילץ אותה לעבוד במהלך חופשת הלידה שלה בטענה שלא נמצאה לה מחליפה. בית הדין קיבל את טענתה של העובדת  ופסק פיצוי בסך 40,000 ש"ח לעניין זה וזאת בנוסף לפיצויי פיטורים והוצאות משפט. [סע"ש 48606-01-19]

האם מותר לפטר בן זוג עובד בתקופת חופשת הלידה?

כמו האם היולדת גם בן הזוג העובד, שממש את זכותו לחופשת הורות, מוגן מפני פיטורים וזאת במהלך חופשת ההורות ועד ל-60 יום מסיום חופשת ההורות.

האם מקבלים פיצויים אם מתפטרים כדי לטפל ברך הנולד?

בתנאים מסויימים יכול בן הזוג להתפטר ממקום עבודתו ולקבל פיצויי פיטורים ובלבד שצבר וותק של שנה לפחות במקום עבודתו. כדי לעודד נשים לחזור לשוק העבודה, התנאים המאפשרים לבן הזוג להתפטר ולקבל פיצויים קשורים לסטטוס העבודה של האם העובדת. דוגמה לכך הוא התנאי שהאם היולדת חזרה לעבודה וכן שהיא עבדה לפחות 6 חודשים לפני התפטרותו של בן הזוג (כולל זמן חופשת הלידה שלה היא היתה זכאית. זכות זו קיימת לבן הזוג גם במקרה שהרך הנולד נמצא בחזקתו הבלעדית או שהאם לא יכולה לטפל בו וכן במקרה של בת זוג עצמאית שלא הפסיקה את עיסוקה במשך שנה לפני הלידה.

הילד חולה, האם מותר לקחת חופשה לצורך טיפול בילד?

עובדת או בן זוגה זכאים לצאת לחופשת מחלה בתשלום (על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו) כדי לטפל בילדם החולה ובלבד שבן.ת הזוג עובד.ת.

אלא אם כן מדובר בהורה יחידני, בני זוג יכולים לנצל ביחד עד 16 ימי מחלה מהימים הצבורים להם, משמע 8 ימים כל אחד. הורה יחידני יכול לנצל את כל 16 הימים לצורך טיפול בילד החולה.

ככלל, חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)  מפרט וקובע שהזכות לנצל ימי מחלה עומדת להורים לילד עד גיל 16. במקרה של ילד הלוקה במחלה קשה או שהוא בעל מוגבלות החוק מרחיב את הזכאות לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים וכן מגדיל את מספר ימי המחלה שניתן לנצל לצורך הטיפול בו.

אחריות משפחתית והשתלבות בשוק העבודה

לסיכום, לפי הציטוט בפתיחה למאמר זה, בתי הדין לדיני עבודה מייחסים חשיבות לשותפות שני בני הזוג העובדים בחוויה ההורית. החוק והפסיקה בדיני העבודה בישראל, במיוחד בשנים האחרונות, מנסים לקדם שיוויון זכויות בין בני זוג עובדים ולאפשר השתתפות שוויונית יותר באחריות המשפחתית תוך מתן תנאים להשתלבות שני בני הזוג בשוק העבודה.

למאמר מקיף בנושא זכויות עובדים בתקופת טיפולי הפוריות

למאמר הראשון בנושא זכויות בני זוג עובדים

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976

חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), תש"ס-2000

תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), תשס"א-2000

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חוק ביטוח לאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995

(*)  המאמרים באתר המשרד מספקים מידע ראשוני בלבד, הנכון למועד פרסומו, ואין הוא מהווה תחליף לייעוץ משפטי. לבירור מקרים פרטיים מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בדיני עבודה. פסקי הדין המלאים, שמספרם מובא במאמרים כאן, מתפרסמים במאגר המשפטי של אתר "נבו".

דילוג לתוכן