contact whatsapp

הבלוג לדיני עבודה -

זכויות בני זוג עובדים 1/2

התחתנתם – האם מגיעים לכם ימי חופשה? עברתם לגור יחד אבל זה רחוק – מהן זכויותיכם? זכויות בני זוג עובדים בשל מחלה במשפחה ועוד… מאמר ראשון בסדרה

פברואר, 2021

ככלל, בישראל מעודדים את שני בני הזוג לצאת לעבודה. מלבד הטבות במיסוי הדבר בא לידי ביטוי גם בחוקי מגן בדיני עבודה – זכויות שונות מוקנות לבני זוג עובדים אם מכוח החוק והפסיקה או מכוח הסכמים קיבוציים. במקביל המגמה לקידום שוויון זכויות בחברה בכלל משפיעה אף היא על החקיקה בדיני עבודה וגם היא באה לידי ביטוי בחקיקה לגבי בני זוג עובדים.

זהו מאמר ראשון משני מאמרים בנושא. במאמרים אלה ננסה להקיף את מגוון ההתייחסויות של החוק והפסיקה לזכויות בני זוג עובדים במהלך דרכם המשותפת: מהחתונה והמעבר למגורים משותפים; בתקופה של ההכנה ללידה; בלידה ובתקופת ההורות ועד נשואי הילדים, ואפילו במקרה של גירושים.

המאמרים באתר המשרד מתייחסים לנושא הזכויות של בני זוג עובדים באופן כללי. אם יש לכם שאלות לגבי מקרים פרטיים אל תהססו לפנות אלינו ישירות בכל עת בדוא"ל: nufarb@nbar-law.co.il  או בשיחת טלפון 054-4465055.

התחתנתם האם מגיעים לכם ימי חופשה?

ובכן, בחוק הקיים אין התייחסות לגבי זכויות עובדים לצאת לחופשה בשל שמחות ובכלל זה יום הנשואים עצמו וימי חופשת ירח הדבש. יחד עם זאת, להבדיל מניצול ימי חופשה רגילים שעל עובדים לקבל את הסכמת המעסיק לגבי התאריך המבוקש, בני זוג, שמתכננים להינשא, רשאים, לנצל יום אחד מימי החופשה ליום הנשואים ובלבד שהודיעו על כך למעסיק 30 יום מראש. פרט ליום הנשואים בעבור לכל חופשה, ובכלל זה לחופשת ירח דבש, נדרש לקבל אישור מהמעסיק לניצול ימים מימי החופשה שנצברו, או ליציאה לחל"ת במקרה שלא נותרו ימי חופשה. מצד שני, כפי שמשתמע מפסק דין שניתן בביה"ד האזורי לעבודה בתל אביב [ס"ע 18588-06-10], על המעסיק  לתת תשובתו קרוב ככל האפשר ליום בקשת היציאה לחופשה. מעסיק לא יכול להעמיד את העובד בפני תשובה שלילית אחרי שכבר נערך ליציאה לחופשה ואח"כ לפטרו בטענה שעבר עבירת משמעת המצדיקה פיטורים.

כדאי לדעת כי הזכות לחופשת ירח דבש נמצאת בכמה וכמה הסכמי עבודה בחברות ואירגונים כהטבה לעובדים. בנוסף, זכות כזו קיימת לעובדים מכוח ההסכמים הקיבוציים וצווי הרחבה בענפים שונים כמו למשל לעובדי שמירה ואבטחה, עובדי בניין ושיפוצים, עובדי קבלן כח-אדם ועובדי ניקיון או לעובדים באולמות אירועים. לאלה עומדת גם הזכות לחופשה לרגל נשואי ילדיהם.

אתם עוברים לגור ביחד אבל זה רחוק…

על פי חוק פיצויי פיטורים והתקנות לחוק, ישנם מקרים בהם עובדים זכאים להתפטר ובכל זאת לקבל פיצויי פיטורים כאילו פוטרו. אחד המקרים הוא שינוי מקום מגורים של אחד מבני הזוג, לטובת מעבר למגורים ביחד עם בת או בן הזוג השני; מקרה נוסף הוא שהמרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום המגורים הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, וכן שמקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום העבודה מאשר מקום המגורים הקודם.

בפסק דין תקדימי [ע״ע 48000-01-17], מדצמבר השנה, נקבע כי גם מעבר למגורים עם "ידוע בציבור" ולא רק עם בן זוג מנישואים, מצדיקה זכאות לפיצויי פיטורים. השופט אילן סופר, שופט בית הדין הארצי לעבודה, קבע בפסק דין זה, בין השאר כי "על יסוד ערכי השוויון והביטחון הסוציאלי אין מקום לשוני רלוונטי בין קבוצת העובדים שהתפטרו לרגל נישואיהם לבין קבוצת העובדים שהתפטרו לרגל היותם ידועים בציבור". והוסיף: "דעתנו היא שפרשנות נכונה של חוק פיצויי פיטורים נעשית תוך מבט אל עבר מציאות החיים האמיתית של האדם, להבדיל מהדפוס הרשמי המגדיר את מעמדו האישי".

כדאי לדעת כי גם במקרה של גירושים, מעבר של אחד מבני הזוג למקום המרוחק לפחות ב 40 ק"מ ממקום המגורים המשותף מזכה אותו כעובד בפיצויי פיטורים אם החליט להתפטר מסיבה זו.

זכויות בני זוג עובדים בשל מחלה

  • היעדרות מהעבודה בשל מחלת בן הזוג – עובד זכאי להיעדר מעבודתו עד 6 ימים בשנה בשל מחלת בן זוג וזאת על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו. זאת במקרה שבו  בן זוג שחלה הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולותיו היומיומיות. כמו כן, לפי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) התשנ"ח -1998 עומדת לעובד הזכות להיעדר אף יותר ימים במקרה של מחלה ממארת, חו"ח, של בן הזוג וזאת על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו.
  • היעדרות מהעבודה בשל מחלת הורה – כמו במקרה של בן זוג חולה, כך גם במקרה של הורה חולה, החוק מקנה לעובד זכות להיעדר מהעבודה עד 6 ימים בשנה. גם כאן על חשבון ימי מחלה שנצברו לו. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד 1993 מתייחס להורי שני בני הזוג. זאת אומרת מחלת ההורה של העובד, או מחלת ההורה של בן-זוגו, וזאת רק במקרה שבן הזוג העובד לא נעדר מעבודתו מכוח זכאות זו. כמו כן החוק מבהיר שמדובר בהורה חולה, ושהוא תלוי לחלוטין בזולתו בביצוע פעולות יומיומיות.
  • פיצויי פיטורין במקרה של התפטרות בשל מצב בריאות של בן משפחה – החוק מפרט במפורש כי עובד שהתפטר בשל מצב בריאות לקוי של בן משפחתו, כולל בן הזוג או ההורה של העובד שאינו מאפשר לו להמשיך לעבוד זכאי לפיצויי פיטורים. ולפי פסק דין של ביה"ד האזורי בתל אביב [ס"ע 62474-11-18] שניתן לאחרונה, הדברים אמורים גם לגבי טיפול בנכדים. לפי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג  1963 העובד צריך להביא ממצאים רפואיים ולהוכיח שיש סיבות מספקות להתפטרותו.

ושרק נהייה בריאים.

רוצים להרחיב את המשפחה – החוק מקנה מגוון זכויות לידה והורות לשני בני הזוג

החקיקה בישראל מתחילה להתקדם ובשנים האחרונות מכוונת לאפשר לבני זוג עובדים לאזן בין המחוייבות למשפחה לבין המחוייבות לעבודה ולאפשר לשניהם לשמור על מקום עבודתם ולהבטיח את בטחונם הכלכלי. חוק עבודת נשים נחקק כבר ב 1954, אך רק ב 1985 התייחס לראשונה לחופשת הלידה וההורות, ואף זאת בהתייחס לנשים בלבד. רק לקראת סוף שנות השמונים חלה הרחבה בחוק עבודת נשים שכללה גם זכויות לגברים. עשור לאחר מכן נעשה תיקון נוסף שהרחיב את הזכות להיעדר מהעבודה כדי לטפל בילד חולה לשני בני הזוג וב-2007 נאסר על פיטורים של שני בני הזוג בתקופת הלידה וההורות וב 2016 הוגדרו התנאים למימוש הזכות לשעת הורות על ידי בן זוג.

ההרחבות בחוקים ובתקנות שנעשו במהלך השנים מתבססות בין השאר על הזכות לשיוויון בין המינים כך שמצד אחד הורחבו הזכויות ההוריות לגברים ומצד שני הורחבו האפשרויות של השתלבות מהירה יותר לנשים בחזרתן לשוק העבודה. נושאים אלה, של זכויות הוריות בעבודה, ונושאים אחרים המתייחסים לזכויות בני זוג עובדים יפורטו במאמר הבא.

זכויות בני זוג עובדים מאמר שני בסדרה

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) התשנ"ח -1998

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988

(*)  המאמרים באתר המשרד מספקים מידע ראשוני בלבד, הנכון למועד פרסומו, ואין הוא מהווה תחליף לייעוץ משפטי. לבירור מקרים פרטיים מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בדיני עבודה. פסקי הדין המלאים, שמספרם מובא במאמרים כאן, מתפרסמים במאגר המשפטי של אתר "נבו".

דילוג לתוכן