contact whatsapp

הבלוג לדיני עבודה -

זכות השימוע

הזכות לשימוע לפני קבלת החלטה על פיטורי עובד או שינוי בתנאי העסקתו נועדה לתת לעובד הזדמנות להציג את טיעוניו כנגד כוונת המעסיק כדי שהמעסיק יוכל לקבל החלטה הוגנת אחרי ששמע את צד העובד.

29 בספטמבר, 2021

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קבע פיצוי בסך 35,000 ש"ח לעובד בגין הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ופיצוי נוסף בסך 20,000 ש"ח בגין הפרת זכות השימוע

חברת כתר העתיקה את מקומה מירושלים לבית שמש. כדי לאפשר לעובדים להגיע במועד למקום עבודתם העמידה החברה רכב הסעות. העובד סבל ממוגבלות שמחייבת אותו לעצור מספר פעמים בדרך שבין ביתו לבין מקום העבודה החדש. אי לכך הוא ביקש לקבל הוצאות רכב מהעבודה כדי שיוכל להגיע לעבודה ברכבו בזמן ובאופן שלא ייאלץ להקדים את ההסעה ולהכביד על עמיתיו לעבודה. החברה טענה שאפשר לעצור את רכב ההסעות של החברה ולא נענתה לבקשתו.  זאת ועוד, החברה שלחה לעובד מכתב לפיו עליו להחזיר מכתב שהוא מקבל את תנאי החברה שאם לא כן ייחשב המכתב כמכתב סיום העסקה וכן שהעובד מוותר על קיום שימוע כדין. לטענת החברה התקיימה בכל זאת פגישה שבה יכול היה להביע את הסתייגותו אך הוא לא ניצל זאת. נשיא בית הדין האזורי לעבודה בירושלים השופט אייל אברהמי דחה את טענת החברה וקבע: "… שהיא (החברה) לא התכוונה לערוך את השימוע בנפש חפצה, אלא למראית עין בלבד, וממילא לא הייתה לנתבעת כוונה להתייחס לדרישה של פלוני" (העובד). לפיכך פסק בית הדין פיצוי לעובד בסך 35,000 ש"ח בגין הפרת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועוד 20,000 ש"ח בגין אי קיום שימוע כדין.    

[סע"ש 10806-03-19 ]

_______

8 בפברואר, 2021

בית הדין פסק כ- 183,000 ש"ח, למנהל עבודה שפוטר, הכוללים פיצוי בגין פיטורים שלא כדין והקביעה שבונוס קבוע מהווה חלק מהשכר הקובע לזכויותיו הסוציאליות

העובד, הועסק כ-5 שנים כמנהל עבודה ומנהל ייצור בחברה לייצור ושיווק פתחי מיזוג אוויר.  העובד טען כי רכיב הבונוס בתלושי השכר שלו מהווה חלק מהשכר הקובע לפיצויים וזכויות סוציאליות. היות והחברה שילמה סכום קבוע כבונוס ולא הצליחה להביא ראיה לכך שסכום זה ניתן לפי עמידה ביעדים שהוגדרו מראש, קיבל בית הדין האזורי לעבודה בחיפה את טענת העובד. כמו כן קיבל בית הדין, בראשות השופטת מיכל פריימן, את טענת העובד כי פוטר ללא הליך שימוע תקין היות ובשיחה נמסר לעובד שהוחלט לפטרו ולא נתנו לו לממש את זכותו לטעון כנגד הכוונה לפטר אותו. לאור זאת פסק ביה"ד לטובת העובד פיצוי בסך 30,000 ש"ח בגין פיטורים שלא כדין וכן השלמות שכר ונלווים בהתאם ל"בונוס" שקיבל באופן קבוע. בסה"כ נפסק לטובת העובד סך של כ 183,000 ש"ח כולל  תשלום עבור הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד.

[סע"ש 494-04-19]

________

פסק דין תקדימי – מעסיק ישיר חייב להשתתף בהליך שימוע לפני פיטורים של עובד קבלן: חברת חשמל חוייבה בפיצוי של 30,000 ש"ח לעובד קבלן שעבד אצלה ופוטר ללא שהתקיים לו הליך שימוע כדין

5 ביולי, 2020

עובד הוצב לעבודה כעובד ניקיון בחברת החשמל מטעם חברות קבלניות שהתחלפו במהלך השנים. העובד קודם בתפקידו עד לניהול צוות עובדי הניקיון בחברה. לאחר 23 שנות עבודה הוחלט להפסיק את העסקתו בחברת החשמל בטענה שביקש מעובדת החברה להחתים כרטיס נוכחות של עובד אחר שלמעשה לא נכח בעבודה. העובד הכחיש את האמור ותבע את החברה הקבלנית ואת חברת חשמל בגין פיטורים שלא כדין ובנוסף תבע השלמת שכר בגין שעות נוספות שלטענתו לא נזקפו לטובתו במהלך שנות עבודתו. לאחר בדיקת פרטי המקרה נמצא כי השימוע שערכה לו החברה הקבלנית נוהל שלא בתום לב, שכן הוחלט מראש על ביטול הצבתו בחברת החשמל. בית הדין הארצי לעבודה בראשות הנשיאה, השופטת ורדה וירט לבנה, אף קבע כי "בשים לב לתקופת ההצבה הממושכת של העובד בחברת החשמל וחומרת המעשים שיוחסו לו, מבלי שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו באופן סדור וראוי על מנת לנסות ולשנות את החלטת חברת החשמל בדבר סיום הצבתו בחצריה, הוא זכאי לפיצוי במלוא הסכום שנתבע על ידו – 30,000 ש"ח". משמעות הדבר היא שמזמין השירותים שאצלו מבוצעת עבודתו של עובד הקבלן, מחויב בעצמו בעריכת שימוע אם הוא אינו מעוניין עוד בהצבת העובד לעבודה אצלו או לפחות השתתפות בהליך השימוע שעורכת לו החברה הקבלנית.

באשר לשעות הנוספות קבע בית הדין כי תביעתו של העובד התקבלה חלקית. בפסק הדין נקבע כי חברת חשמל פטורה מהתשלום אך על החברה הקבלנית לשלם לעובד גמול שעות נוספות בסך 36,745 ש"ח וזאת עבור 7 השנים האחרונות לעבודתו בלבד משום שתקופת ההתיישנות חלה על התקופה הקודמת.

[ע"ע 77271-06-18]

_______

6 בנובמבר, 2019

עובד בעל ותק שפוטר שלא כדין, זכה לפיצוי של 40,000 ש"ח

מנהל אחזקה וראש צוות טכני פוטר לאחר 17 שנות עבודה בחברת היי-טק ממרכז הארץ. נמסר לעובד שהתקן לתפקידו בוטל והוצע לו לחזור למלא תפקיד קודם ובשכר נמוך יותר ובו ביום נמסר לו מכתב זימון לשימוע וזאת ליום שלמחרת. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב – יפו, בראשות השופט יצחק לובוצקי, חוזר וקובע כי "זכותו של מעביד פרטי,… לפטר עובדים כרצונו, כל עוד אין מדובר במניעים שהם פסולים." לעניין הליך השימוע, קבע בית הדין כי "הליך שימוע ראוי, הוא הליך שבו העובד יודע מבעוד יום את נימוקי כוונת הפיטורים, מקבל הזדמנות לטיעון, הטיעון נשקל, והפיטורים נעשים אגב התייחסות לטיעוני העובד" . עובד רשאי להיוועץ בעו"ד לפני מועד השימוע ולכן החברה היתה אמורה למסור את הזימון לשימוע מספר ימים סביר לפני מועד השימוע. דבר שנמנע מן התובע. כמו כן במכתב הזימון לשימוע יש לציין את הטענות המועלות כלפי העובד ואלה לא פורטו במכתב. על כל אלה יש להוסיף כי הפרוטווקול של שיחת השימוע נמסר לתובע באיחור וביה"ד העלה ספק אם הוא משקף את מלוא הטיעונים שהעלו שני הצדדים. אי לכך מצא לנכון בית הדין לפסוק לזכות התובע סך של 40,000 ש"ח בגין פיטורים שלא כדין ועוד שכ"ט עו"ד.

_______

מוכרת שפוטרה בשיחת טלפון בזמן היותה בהריון תפוצה בסך של 76 אלף שקל ובהם גם פיצויים בשל אי הודעה מוקדמת והיעדר שימוע 

18 בפברואר, 2019

התובעת עבדה למעלה מארבע שנים כמוכרת בחנות הנעליים ופוטרה בשיחת טלפון בהיותה בהריון. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בראשות סגנית הנשיאה הדס יהלום, קיבל את תביעת העובדת וקבע כי על הנתבעת לפצות אותה לא רק בגין פיטוריה כאישה בהריון על פי הקבוע בחוק עבודת נשים, אלא גם בגין סכומים שנוכו משכרה ולא הועברו לקרן הפנסיה וחלקו של המעסיק בתגמולים, פיצויי פיטורים שלא שולמו לה, דמי הודעה מוקדמת ופיצוי בגין היעדר שימוע סה"כ 76,667 ש"ח ועוד שכ"ט עו"ד.

[סע"ש 26397-05-17]

_______

לקט עדכוני החקיקה והפסיקה באתר משרד עורכות הדין, נופר בר, מהווים את תמצית הדברים בלבד ומתמקדים בנושאים הקשורים ביחסי עובד-מעסיק. פסקי הדין המלאים מתפרסמים במאגר המשפטי של אתר "נבו " וניתן למצוא אותם שם על פי מספר התיק.

המאמרים והמידע בידיעון זה ובאתר המשרד מספקים מידע ראשוני בלבד, הנכון למועד פרסומו, ואין הוא מהווה תחליף לייעוץ משפטי. לבירור מקרים פרטיים מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בדיני עבודה.

דילוג לתוכן