contact whatsapp

תנאי שימוש, שמירה על פרטיות וזכויות יוצרים

חשוב!

משרד עורכות הדין נופר בר (להלן: "המשרד") מבקש להבהיר את כללי השימוש באתר וכן לפרט אודות השמירה על הפרטיות שלך. כל שימוש באתר על ידך מהווה את הסכמתך לתנאי שימוש אלו. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש או לחלקם – נבקשך לעזוב את האתר ולא לעשות בו כל שימוש.

תנאי שימוש

מידע כללי

אתר האינטרנט של משרד עורכות הדין נופר בר (להלן: "האתר") מיועד לספק מידע כללי בלבד ואין לראות בתכניו ייעוץ משפטי לכל דבר ועניין. ייעוץ משפטי מטבעו מותאם לנסיבותיו של כל מקרה לגופו ומכאן שהמידע באתר אינו יכול לספק תשובות מתאימות לנסיבות כל מקרה. אי לכך, על המשתמשים באתר, המעוניינים למצוא תשובות לשאלות ספציפיות הנוגעות לעניין מסוים, לפנות לעו"ד המתמחה בתחום המשפט הרלוונטי על מנת לקבל ייעוץ משפטי מקצועי ומוסמך העונה באופן פרטני לנסיבות המקרה לגופן. למשרד לא תהיה כל אחריות בהקשר להחלטות ופעולות של משתמשי האתר שהחליטו לפעול בהתבסס על תכניו למרות האזהרה בסעיף זה.

בנוסף, המידע באתר אינו מקור משפטי מחייב ומכיל בחלקו פרשנות ועמדה משפטית של המשרד ועל כן אין לראות באתר מקור לסימוכין משפטי או אחר.

השימוש באתר הוא לבגירים תושבי מדינת ישראל ועוסק בחוקים של מדינת ישראל.

הפנייה באתר

הפנייה באתר זה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד. הפנייה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

אחריות לתכנים

התכנים והמידע באתר, נכונים ליום כתיבתם ועל כן, יתכן שמידע המופיע באתר יחדל להיות עדכני או שלא ישקף החלטות, הסדרים, פסקי-דין, חוקים ותקנות משפטיים מעודכנים. כמו כן, יתכן ונפלו טעויות או פליטות קולמוס בתכניו של האתר. ממילא התכנים והמאמרים באתר אינם מהווים ייעוץ משפטי ועל כן, על המשתמש חלה האחריות לבחון רלוונטיות כל חוק, תקנה ופסיקה לעניינם ולהיותם מעודכנים.

יחסי עו"ד-לקוח

השימוש באתר, אין משמעו קשירת יחסי עו”ד לקוח מחייבים כלפי מי מהצדדים. קשר כזה יתקיים אך ורק בכפוף להסכם חתום בין משרד עורכות הדין נופר בר לבין לקוחותיו. המשרד לא יישא בכל אחריות בקשר לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא העלולים לקרות בעקבות הסתמכות על מידע המופיע באתר.

אחריות לתכנים של אתרים אחרים

מאמרים או תכנים באתר משרד עורכות הדין נופר בר עשויים לכלול קישורים לאתרים אחרים השייכים לצד שלישי. המשרד אינו אחראי לתכנים של אתר של צד שלישי אשר עשוי להיות נגיש באמצעות קישורים אלה. כמו כן המשרד אינו אחראי לתכנים של אתרים של צד שלישי. השימוש באתרים אלה כפוף לתנאי השימוש של כל אתר ואתר כפי שנקבעו ע"י בעליו.

אבטחה

למרות הצעדים שנוקט המשרד למניעת מתקפת סייבר מכל סוג שהוא, כמו למשל תולעים ווירוסים, יתכנו בשל גורמים בלתי מורשים שעלולים לפגוע באתר. לפיכך, המשרד אינו מתחייב שהתקשרות עם משרד עורכות הדין נופר בר, אם באמצעות דואר אלקטרוני או דרך אתר האינטרנט תהיה מאובטחת לחלוטין מפני פגיעה ע"י גורם בלתי מורשה.

המשתמש באתר משרד עורכות הדין נופר בר מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה נגד המשרד ו/או מי מטעמו בעניין השימוש באתר ותכניו.

שמירה על פרטיות

משרד עורכות הדין נופר בר מכבד את פרטיות הגולשים המשתמשים באתר האינטרנט של המשרד ומתחייב להגן עליה. לפני העברת פרטים אישיים באמצעות האתר וודא שקראת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים כאן. השימוש שייעשה בפרטים :

מענה ו יצירת קשר

ככל שאתה מעוניין שנציג המשרד יחזור אליך, נא הזן את פרטיך. המשרד ישתמש בפרטיך האישיים ובהם שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא"ל, מס' טלפון (נייח או נייד) – אך ורק לצורך חזרה אליך ולא יעשה בפרטים אלו כל שימוש אחר.

הרשמה למערכת דיוור

באפשרותך להירשם למערכת הדיוור של המשרד לקבלת חומר פרסומי מעת לעת לכתובת הדוא"ל שהזנת וכן למספר הטלפון הנייד. בכל עת תוכל להסיר את פרטייך מרשימות הדיוור באמצעות קישור ייעודי או במשלוח דוא"ל חוזר / סמס חוזר של המשרד שלח בקשתך בדוא"ל לכתובת: nufarb@nbar-law.com בציון "הסר מרשימה" בנושא ההודעה.
משרד עורכות הדין נופר בר ער לעובדה שהפנייה למשרד באמצעות דוא"ל או דרך האתר עשוייה לכלול מידע אישי ולכן אנחנו מתחייבים לשמור את המידע בסודיות ולא למסור אותו לכל גורם אחר אלא עם קבלת צו שיפוטי, הנחיית רשות מוסמכת או אם נחויב על פי דין.

Cookie (עוגיות)

המשרד עושה שימוש ב- cookies זמניות או קבועות באתר וכן בתגי אינטרנט (להלן: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי, כאמור לעיל. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי כאמור לעיל. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות אינו מזהה אותך באופן ספציפי, אלא נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצורך סטטיסטיקה ודוחות פנימיים של המשרד על השימוש באתר על חלקיו השונים.

חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, וחלקן יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. אם הדפדפן שלך מתיר זאת, באפשרותך לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

יחסי עו"ד– לקוח

שליחת מידע אישי ו/או בקשה למידע בעניינך דרך האתר אינה יוצרת יחסי עורך דין – לקוח בין המשרד לבין המשתמש באתר. האפשרות ליצור קשר עם המשרד דרך האתר אינה מהווה שידול למתן שירותים משפטיים ואינה מהווה הצהרה או התחייבות מצד משרד עורכות הדין נופר בר בקשר למתן ייעוץ משפטי כלשהו.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

שם המשרד, הסמליל (לוגו) ועיצוב האתר הינם רכוש משרד עורכות הדין נופר בר. כמו כן התכנים באתר משרד עורכות הדין נופר בר שייכים למשרד או לצד שלישי שנתן הסכמתו לכלול אותם באתר המשרד. חל איסור על המשתמש באתר לעשות שימוש בתכנים של האתר בצורה כלשהי. אין להעתיק תכנים, לשכפל, לעבד, להפיץ, או להציג בפומבי, כולל פרסום או שימוש אחר בתכנים, למטרה כלשהי אלא אם כן קיבל/ה אישור בכתב מהמשרד.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן