contact whatsapp

הבלוג לדיני עבודה -

שכר שווה לעובדת ולעובד

עובדת ועובד זכאים על פי החוק לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה זהה בעיקרה או עבודה שוות ערך. החל מיוני 2022 חברות המונות מעל 518 עובדים חייבות להוסיף לדו"ח השנתי פירוט של רמות השכר בארגון לפי תפקיד ומגדר.

באתר המשרד תמצאו מאמר מקיף בנושא שכר שווה לעובדת ולעובד לעיונכם.

_______

ביה"ד לעבודה קבע פיצוי לעובדת בסך של 113,000 ש"ח בגין אי תשלום שכר שווה לעובדת ועובד בתוספת הוצאות

20 באוקטובר, 2020

העובדת, עבדה בחברה פרטית שהתמחתה ביישום פרויקטים גדולים ברחבי תבל.  העובדת עבדה בחברה מ 2012 עד לפירוק החברה מרצון ב 2015. העובדת שימשה בין השאר כ"מנהלת לקוח" (Account Manager) ומנהלת פיתוח עסקי בחברה.  העובדת טענה כי לאורך תקופת העסקתה קיבלה שכר נמוך משל הגברים שעבדו לצידה, לרבות התנאים הנלווים ועם פיטוריה בשל הליכי צמצום בחברה, אף קיבלה מענק פרישה הנמוך משל הגברים.

העובדת הצליחה להוכיח כי מילאה תפקידים הזהים לתפקידי הגברים במחלקות השונות בהן עבדה ואילו החברה לא עמדה בנטל ההוכחה כי אין קשר סיבתי בין היות העובדת אישה לבין פערי השכר הגבוהים שהיו בין שכרה לשכרם של העובדים הגברים. אי לכך קבע ביה"ד האזורי לעבודה בתל אביב בראשות השופטת הבכירה עידית איצקוביץ כי על החברה היה להשוות את שכרה ואת הנלווים, לשכר העובדים הגברים בכל אחד מהתפקידים אותם שימשה העובדת לאורך תקופת העסקתה בחברה.  לאור זאת פסק ביה"ד לטובת העובדת פיצוי בסך 50,000 ש"ח בגין אפליה בניגוד לחוק שכר שווה לעובדת ועובד וכן השלמות שכר ונלווים בסך 63,000 ש"ח ובנוסף תשלום עבור הוצאות המשפט בסך 20,000 ש"ח. בסה"כ 133,000 ש"ח.

[סע"ש 969-08-15]

________

לאקדמאית מאילת נקבע פיצוי בסך 170,000 ש"ח בגין שכר שווה לעובדת ולעובד, אך היא איחרה את המועד לתביעה לפיצוי בגין אפליה על רקע מין

31 באוגוסט, 2020

העובדת, כלכלנית, החליפה גבר שפוטר מתפקידו כמנהל מרכז רפואי באילת. היא גילתה ביוני 2013 כי קיבלה שכר הנמוך מזה שקיבל מנהל המרכז לפניה ומילא את אותו התפקיד. בקשתה של העובדת להשוות את שכרה לזה של המנהל שפוטר נענתה בשלילה. אי לכך, באוגוסט 2016 הגישה העובדת, בליווי שדולת הנשים, תביעה לבית הדין לעבודה  לתשלום הפרשי שכר על סמך חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996 וכן פיצוי על הפליה על רקע מין על סמך חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988.

לאחר בחינת טענות שני הצדדים קיבל בית הדין לעבודה בבאר שבע בראשות השופט יוחנן כהן את טענות התובעת וציין כי " עיקר מטרתו של חוק שכר שווה היא לשרש את אפלייתן המבנית וההיסטורית של נשים וזאת, על ידי השוואת שכרן לשכר של גבר המבצע עבודה שווה, שווה בעיקרה או שוות-ערך". לפיכך, קבע כי על פי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד על הנתבעת לשלם לעובדת פיצוי בסך 170,000 ש"ח, סכום זה כולל הפרשי שכר ונלווים בין שכר המנהל הקודם לשכר המנהלת התובעת ועוד 25,000 ש"ח פיצוי בגין נזק לא ממוני לפי ס' 4(ב) לחוק. לעומת זאת נאלץ בית הדין לדחות את תביעתה לפיצוי בגין הפליה מחמת התיישנות. על פי חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה תקופת ההתיישנות להגשת תביעות בגין חוק זה עומדת על 3 שנים בלבד, מהתאריך הקובע.

[סע"ש 36943-08-16]

_______

בבלוג דיני העבודה באתר המשרד תמצאו מאמר מקיף וטבלה ממצה של תקופות ההתיישנות בדיני עבודה

_______

בית הדין הארצי לעבודה שילש צו של ביה"ד האזורי לעבודה ופסק לשתי עובדות נמל אשדוד, פיצוי בסך 100,000 ש"ח

15 באוגוסט, 2019

מדינת ישראל וחברת נמל אשדוד הגישו ערעור לביה"ד הארצי לעבודה על פסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בראשות השופט צבי פרנקל. בפסק דין זה נקבע  כי שתי עובדות (כלכלניות בהשכלתן), שעבדו, האחת, כמנהלת שיווק והשנייה, כמנהלת מכירות, בחטיבת הלקוחות של חברת נמל אשדוד  -הופלו לרעה בשכרן בהשוואה לשכרו של מנהל מחלקת שירות הלקוחות בחטיבה. בית הדין מצא כי תפקידן של העובדות, היה מקביל לתפקיד מנהל שירות הלקוחות. אי לכך קבע כי יש להשוות את שכרן של העובדות לזה של העובד לרבות כל התוספות הנלוות בכסף ובשווה כסף, ולפצות כל אחת מהן בסך נוסף של 15,000 ש"ח בגין הפרת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד וחוק שוויון הזדמנויות. בית הדין הארצי לעבודה, בראשות הנשיאה, השופטת ורדה וירט-ליבנה, לא קיבל את ערעור המדינה והנמל ולמעשה הגדיל את הפיצוי שנפסק לעובדות בגין הפלייתן מ- 15,000 ש״ח ל- 50,000 ש"ח לכל אחת.

[ע"ע 1809-05-17,  ע"ע 7935-05-17  וע"ע7582-05-17]

_______

לקט עדכוני החקיקה והפסיקה באתר משרד עורכות הדין, נופר בר, מהווים את תמצית הדברים בלבד ומתמקדים בנושאים הקשורים ביחסי עובד-מעסיק. פסקי הדין המלאים מתפרסמים במאגר המשפטי של אתר "נבו " וניתן למצוא אותם שם על פי מספר התיק.

המאמרים והמידע בידיעון זה ובאתר המשרד מספקים מידע ראשוני בלבד, הנכון למועד פרסומו, ואין הוא מהווה תחליף לייעוץ משפטי. לבירור מקרים פרטיים מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בדיני עבודה.

דילוג לתוכן